Algemeen

Afvaardiging Algemene Kerkenraad

Marjoleine Engelbert is in de maartvergadering van de Algemene Kerkenraad herverkozen tot ouderling met een bepaalde opdracht. Dit was nodig omdat er een ambtsdrager vanuit De Fontein in de Algemene Kerkenraad zitting moet hebben. Marjoleine is ouderling met bepaalde opdracht voor haar werk in de synode, maar de termijn van deze benoeming eindigt 21 april. Aangezien we (nog) geen eigen kerkenraad hebben, verkiest de Algemene Kerkenraad (overigens wel op voordracht van de Kerkenraadscommissie van De Fontein) uit de leden van de AK. Dat is begin maart gebeurd. De verbintenis van Marjoleine zal binnenkort in De Fontein plaatsvinden. U hoort daar nog van.