Algemeen

Pioniersplan

Zoals u wellicht herinnert van de afkondigingen enkele weken geleden is het Pioniersplan van De Fontein goedgekeurd. Dit betekent dat we groen licht hebben om de plannen verder uit te werken en dat er financiële steun vanuit de landelijke PKN-organisatie als de Algemene Kerkenraad komt. Daar zijn we blij mee. Alleen de begroting is niet ongewijzigd goedgekeurd. De Algemene Kerkenraad heeft aangegeven dat er drie jaar 10.000 euro wordt gegeven en dat de solidariteitsbijdrage op 5.000 euro is vastgesteld. Er is aangegeven dat we geen uitgaven mogen doen als er geen geld direct beschikbaar is of er een garantstelling verkregen is voor de uitgave.

Pioniersplan en werkplan – De Fontein – definitieve versie