Algemeen

Intekenen geloofsgesprekken

Ruim 1,5 jaar vormen we een geloofsgemeenschap. Juist in deze opbouwfase zijn sterke onderlinge relaties cruciaal, gevoed vanuit onze verbondenheid in Jezus Christus. Daarom vragen we aan iedereen -leden en belangstellenden- die de Fontein bezoekt mee te doen aan 2 geloofsgesprekken. Deze groepen van minimaal 6 en maximaal 9 deelnemers komen 2 keer bij elkaar in kleine kring bij een van de leden van de Fontein thuis en worden daarna opgeheven. Het mooiste zou zijn dat die mensen elkaar ontmoeten die elkaar nog niet zo goed kennen. Ook jongeren zijn van harte welkom.

Tijdens geloofsgesprek 1 in april/ mei 2016 maken we kennis aan de hand van de volgende vragen:

 1. Wat is je eigen (kerkelijke) achtergrond?
 2. Wie of wat hebben je geestelijk gevormd?
 3. Hoe geloofde je als jongere, hoe nu?
 4. Wat betekent je geloof voor jou? Wie is Jezus voor jou?

Doel is het begrijpen van elkaars eigenheid en (geloofs)ontwikkeling, elkaar in hart kijken.

Tijdens geloofsgesprek 2 in mei 2016 bespreken we een notitie van de kerkenraadscommissie over de geloofsvisie, liturgie en verkondiging binnen De Fontein. Doel is een inhoudelijk gesprek over de kern van je geloof, dat wat we binnen de Fontein belijden en hoe we er vorm aan geven in de erediensten.

Bedoeling is dat je de 2 geloofsgesprekken voert met dezelfde groep mensen.

Na de dienst op zondag 17 en 24 april kun je intekenen op deze activiteit door je naam  en e-mailadres te zetten op een flap waarop data staan waarop je kan en waarop bij voorkeur mensen staan die je nog niet zo goed kent. De gespreksleiders sturen een bevestigingsmail met de adresgegevens. Elke avond begint met een inloop vanaf 19.45 voor koffie en thee, start om 20.00 uur en sluit af om uiterlijk 22.00 uur.

De volgende leden stellen hun huis open. Keuze genoeg:

 • Dries Bartelink: donderdagen 28 april en 19 mei
 • Nico den Braber: dinsdagen 26 april en 10 mei
 • Wim Burggraaf: donderdag 12 mei en vrijdag 27 mei
 • Jan van Deutekom: zondagen 8 en 22 mei
 • Chiel Egberts: dinsdagen 3 en 17 mei
 • Jos Engelbert: maandagen 9 en 23 mei
 • Ella Lobregt-van Buuren: woensdagen 11 en 25 mei

Voor vragen kun je terecht bij Jos Engelbert en Ella Lobregt-van Buuren (geloofsgesprek@defonteinapeldoorn.nl).