Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 10 april

Ds. Marius van Duijn uit Utrecht was bij ons te gast en hield een preek met als thema: Opgewekt leven. In Romeinen 6: 4 staat dit prachtig verwoord: “We zijn door de doop in Zijn dood met Hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader, uit de dood is opgewekt een nieuw leven te leiden”. Dat is onze roeping. Tegelijk worstelen wij met de vraag: maar hoe moet dat dan? Daarover spreekt Paulus in Romeinen 12: 1 – 21 heel concreet. Hij beschrijft alle aspecten van ons leven en roept ons op om “het kwade te overwinnen door het goede”. Daar hebben we onze handen vol aan. Verbonden met Christus leiden we een “opgewekt leven”.