Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 17 april

Afgelopen zondag heeft ds. J. (Jelle) de Kok met ons nagedacht over het thema: Gods Herderschap. In Ezechiël 34 staat beschreven dat er veel verkeerde herders zijn die de schapen niet goed verzorgen. Je kunt hierbij denken aan een dictator als Assad die zijn eigen volk tiranniseert. Maar helaas komt het ook voor in de kerk dat de schapen geen voedsel ontvangen en geen rust krijgen. En dan komt het wel heel dichtbij, omdat van ons als gemeente, maar ook als individuele gelovigen verwacht wordt dat we luisteren naar de stem van de Goede Herder. En tegelijk wordt ons gevraagd om zelf herder te zijn voor anderen om zo een goed gerucht van Christus te verspreiden. De Goede Herder geeft het goede voorbeeld. Jezus roept ons op tot navolging.