Algemeen

Aanstelling predikant

De kerkenraadscommissie heeft het verlangen om te komen tot de aanstelling van een predikant. Dit zal gaan om een aanstelling van maximaal drie jaar. Omdat De Fontein onder directe verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad valt, zal daar het uiteindelijke besluit genomen worden. Van belang is ook dat de predikanten die werkzaam zijn binnen Apeldoorn op een goede wijze kunnen en willen optrekken met een mogelijke voorganger van De Fontein. Tijdens de gemeenteavond op 19 april 2016 is geopperd om te vasten, met elkaar in gebed te gaan en vragen wat Gods weg en wil is. We willen de aanstelling van een predikant in de handen van God leggen.