Leren en ontmoeten

Marjoleine Engelbert bevestigd als ouderling

In de dienst van 24 april 2016 is Marjoleine Engelbert bevestigd als ouderling van de Algemene Kerkenraad met een bepaalde opdracht – lid kerkenraadscommissie De Fontein. Nadat ouderling van dienst Gerrit Bok, lid van de Algemene Kerkenraad, het formulier voor de bevestiging had voorgelezen, bevestigde dr. Ilonka Terlouw uit Huizen haar in het ambt. Ze kreeg de tekst mee uit Spreuken 3: “Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg.”