Algemeen

Aantrekken van een eigen predikant 

Afgelopen week is door de kerkenraadscommissie een voorstel ingediend bij de Algemene Kerkenraad van de PGA om een eigen predikant aan te trekken voor 0,8 FTE. Dit verzoek is inhoudelijk beargumenteerd en gaat tegelijk vergezeld van een financiële onderbouwing. We denken 0,4 FTE nodig te hebben voor het opbouwen van de eigen gemeente. Daarnaast willen we extra investeren in missionaire activiteiten om daarmee mensen te trekken die weinig tot niets weten over God.

De financiële garantstellingen zijn rond. Het verzoek aan de leden is om aan te geven of zij bereid zijn om ook de komende 3 jaar financieel bij te dragen. U heeft daarvoor afgelopen week informatie ontvangen. Wilt u daar liefst zondag 8 mei op reageren (met een uitloop tot en met dinsdag 10 mei a.s.).

De afgelopen periode hebben we als gemeenteleden gezocht naar en gebeden om de wil van God. Wat wil Hij dat er gebeurt? We wachten in stilte en vol vertrouwen af op Zijn leiding.