Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 1 mei 

Met dr. B. (Bert) de Leede hebben we stilgestaan bij het bijbelboek Esther. Wat een prachtig, spannend en ook humoristisch verhaal. Gods hand is achter de schermen aanwezig. Hij bewaart Zijn volk, Hij roept koningin Esther uit de coulissen naar voren om te pleiten voor haar eigen volk.
De laatste woorden van haar oom Mordechai staan in hoofdstuk 4: 14 en vormen de kern: “Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze”. Dat heeft ons ook wel wat te zeggen. Laten we letten op de tekens die we ontvangen.