Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 8 mei

Drs. P. (Peter) de Koning heeft met ons stil gestaan bij het onderwerp “Zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u”. De lezing was uit Johannes 20, de beschrijving van Jezus’ opstanding. De opgestane Heer ontmoet Maria in de graftuin. Hij zegt haar naam en vraagt aan Maria om naar Zijn leerlingen te gaan om hen te vertellen dat Hij leeft. Zij wordt gezonden. Later verschijnt Jezus zelf aan Zijn leerlingen. Hij zendt hen uit en vervolgens blaast Hij over hen heen en dan ontvangen ze de Geest. Opmerkelijk dat dat gebeurt nadat ze worden uitgezonden. Wat heeft dat ons te zeggen? Duidelijk is dat het een opdracht is en dat we, bij alles wat we doen, de Heilige Geest nodig hebben. En Die is gekomen. Dat vieren we komende zondag.