Algemeen

Aantrekken predikant?

Tijdens de vergadering van de Algemene Kerkenraad (AK) op 19 mei is ingegaan op ons verzoek om toestemming te krijgen voor het aantrekken van een eigen predikant voor 0,8 FTE. Na een lange discussie heeft de meerderheid van de AK ingestemd met ons voorstel. Dit betekent dat we nu op zoek kunnen naar een eigen predikant.

Als missionaire gemeente maken we deel uit van de Protestantse Gemeente Apeldoorn (PGA). Binnen Apeldoorn is een interne mobiliteitspool, waar vraag en aanbod van predikanten elkaar ontmoeten. Onze vacature wordt daar besproken. Als er binnen de PGA voorgangers zijn die in aanmerking willen komen voor deze vacature, vindt een gesprek plaats. Op basis daarvan wordt bekeken of er een match kan plaatsvinden. Basis voor dit gesprek is de profielschets zoals we die hebben opgesteld, gekoppeld aan de vacature voor 0,8 FTE. Mocht zich geen interne kandidaat melden, of, er vindt geen match plaats, dan staat de weg open naar de landelijke mobiliteitspool.

Zondag is het Drie-eenheidszondag. We danken God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest voor dat wat we tot nu toe hebben ontvangen: een missionaire gemeente, een groeiend aantal belangstellenden, zondagse diensten, verdieping van het geloof, het bereiken van mensen die de weg naar God zijn kwijt geraakt etc. Met deze nieuwe stap verwachten we dat we tot zegen kunnen zijn. Dat geeft inspiratie om voort te gaan, in het vertrouwen dat Hij leeft en ons leidt.