Diaconie

Enquête Diaconie Apeldoorn

Het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Apeldoorn is benieuwd in hoeverre gemeenteleden en andere inwoners van Apeldoorn bekend zijn met het diaconale werk van de kerk en wat zij vinden van de vragen waar de diaconie mee bezig is. Om dit te onderzoeken hebben wij een enquête ontwikkeld. Die willen we zo breed mogelijk onder de aandacht brengen van kerkgangers, ex-kerkgangers en niet-kerkgangers in Apeldoorn. U kunt de enquête vinden door te klikken op deze link:  http://bit.ly/diaconie-apeldoorn.