Algemeen

Heeft God U twee nieren gegeven om er één weg te geven?!

Mijn naam is Henk Bastiaans, nierdonor (bij leven), van beroep mantelzorgvervanger. Ik zou graag uw aandacht willen vragen voor het volgende: De laatste jaren hebben ongeveer 40 mensen per jaar een nier gedoneerd aan een onbekende, waarom eigenlijk? Het blijkt dat gemiddeld in Nederland, via het “cross-over”systeem, waar de vrijwilliger een ‘ruil’ mogelijk maakt bij verwanten en vrienden die niet “matchten”, (door bloedgroep e.d.), het dubbele aantal niertransplantaties mogelijk gemaakt wordt. (meest recente cijfers zie website Ned. Transplantatie St.) Wij willen graag dat meer patiënten op deze manier geholpen worden. Het betekent al gauw een levensverlenging van 15-20 jaar voor de ontvanger, er zijn veel te weinig “overleden” nieren, die maar ongeveer half zo lang meegaan, en maar één op de tienduizend overledenen is geschikt om te doneren.

De wachtlijst voor niertransplantatie (drie-vier jaar waarvan een kwart zal overlijden, omdat dialyse niet zo goed gifstoffen uit het bloed kan verwijderen als een echte nier) kan volledig worden weggewerkt wanneer per jaar 400 Nederlanders (dat is 1 : 40.000, vergelijking 1:40 is bloeddonor) bereid zijn een nier aan een onbekende patiënt af te staan. Volgens ons moeten we daar naar streven.(transplantatiecentrum Erasmus UMC). Met andere woorden: tien maal zoveel meer dan in de afgelopen jaren!

Vooral de ouderen onder ons worden aangesproken, 50-75 jarigen ongeveer, die niet meer in de kleine kinderen “zitten “ of carrièredrang hebben, en misschien meer “rust” hebben om een paar maanden min of meer uit de roulatie te zijn. Uiteraard wordt er grondig onderzoek gedaan of iemand gezond genoeg is ( de ziekenhuisopname is maar een dag of 5, maar het lichaam moet wel verder herstellen). U hoeft niet bang te zijn, uw nieren hebben een “overcapaciteit”, iemand met 1 nier krijgt geen medicijnen of dieet of iets dergelijks, zelfs niet met een halve nier. Er is een uitgebreide onkostenvergoeding, ook voor de maanden die u niet kunt werken, verzorgd door de NTS (Ned. Transplantatie Stichting) en de betrokken ziektekostenverzekeraars, zie www.nierdonatiebijleven.nl U moet de ‘gewone” risico’s van een operatie onder volledige narcose onder ogen zien. Daar kunt u ook alles lezen over de procedure, ik ben geen dokter, maar “ervaringsdeskundige”, u mag mij alles vragen, mijn adres staat hieronder:

Henk Bastiaans
Molenbeek 79
7371 SW Loenen Gld.
055-5051716
henkbastiaans@hetnet.nl