Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 5 juni

Bert den Hertog van Stichting Encour sprak over het thema: Is God in mijn werk geïnteresseerd? Een aansprekend en actueel thema; wij vinden geestelijk werk bv. belangrijker dan niet geestelijk werk, of betaald werk waardevoller dan onbetaald werk. De Bijbel gebruikt voor “werk” het woord “Avodah”. Dit heeft 3 betekenissen: werk (Gen. 2:15 de mens bewerkt de hof van Eden), anderen dienen (2 Sam. 16:19 zoals ik uw vader gediend heb, zo zal ik u dienen) en God dienen/aanbidden (Ex. 3:12 U zult God dienen op deze berg). Het is goed om te beseffen dat we werken in de schaduw van de Almachtige. Hoe kun je God dienen met je dagelijks werk? Vanuit Jezus (als de Fontein van Levend Water), samen (als geloofsgemeenschap) Hem leren volgen in het leven van elke dag, middenin de wijk waarin je woont. Zo concreet is het.