Leren en ontmoeten

Avonden over het bijbelverhaal Jona

Op 19 juni en 17 juli worden er twee avonden (van 19.00 tot 20.15 uur) georganiseerd over het bijbelverhaal Jona. Wie kent het niet, het woord jonassen en Jona in de vis. In twee avonden gaan we mee op de reis van Jona en beleven we opnieuw zijn avontuur. Afgelopen zondag heeft Hans Maat gesproken over de duif (de Geest) op je schouder, die je bemoedigt en aanspoort om in het voetspoor van Jezus te gaan. Nu heeft Jona geen duif op zijn schouder, nee zijn naam is duif. Heel zijn roeping is om (vredes)duif te zijn. Hoe gaat Jona hier mee om? Lukt het hem eigenlijk wel om te luisteren naar zijn God? Of wil hij – niets menselijks is hem vreemd – toch zijn eigen gang gaan? Heeft het ons ook nog wat te zeggen in deze tijd en hoe verrassend is de bijbel eigenlijk? Deze twee avonden (19 juni en 17 juli) is voor iedereen binnen en buiten de Fontein te volgen. Veel of weinig bijbelkennis maakt niet uit, het beloven mooie avonden te worden. Je kunt natuurlijk ook een van de avonden bijwonen. Neem gerust ook eens vrienden of kennissen mee naar de Fontein.