Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 12 juni 

Als gemeente hebben we afgelopen week het Avondmaal gevierd. Bijzonder om dat staande in een kring te doen. Daarmee geven we uitdrukking aan gemeente-zijn; we ontmoeten elkaar en zien elkaar staan. Ds. F. (Freek) Brandenburg hield de verkondiging over “Geraakt worden”. We zijn op verschillende manieren kwetsbare mensen en toch mogen we ons heil van Jezus verwachten. De Bijbel bevat daarover prachtige verhalen, waaronder de geschiedenis van de jongen uit Naïn. De kern van dat verhaal is niet dat hij uit de dood wordt opgewekt, maar dat Jezus de baar waarop hij ligt aanraakt. Hij raakt de onreine baar aan. Die onreinheid maakt Hem niet onrein, maar de baar wordt  ontdaan van de dood. Temidden van een kring van getuigen voor de poort ontving de vrouw haar zoon terug. Wat een wonder en we beseffen dat God ons ook nu nog wil aanraken. Daardoor veranderen we van top ton teen.