Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 19 juni 

We hebben met elkaar, onder leiding van ds. M. (Marrit) Bassa nagedacht over het eerste deel van het bijbelboek Jona. Hij was een profeet, maar toch voldeed hij niet aan de vereisten daarvan. Het boek gaat over Jona, maar hij schrijft zelf niet. We lezen niet over visioenen, hij spreek nauwelijks zelf. Tot slot is hij geen profeet aan het hof van de koning. Waarom staat dit boek dan toch in de Bijbel? Het boek is een sleutelverhaal om de profeten te verstaan. Jona laat zien wat roeping met een mens doet. Hij wil niet luisteren naar Gods stem en toch wordt hij ingeschakeld. Daardoor veranderen mensen om hem heen (en hijzelf ook). Wat herkennen wij in Jona? Worden wij ook geroepen en hoe gaan wij daarmee om?