Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 19 juni 

Ds. G.H. (Gerrit) Frederikze sprak met ons over het thema: ‘Welke kant gaat het uit?’ In Openbaring 1 lezen we om wie het gaat: Jezus Christus. Hij is het begin en het einde. Hij is het die is, die was en die komt, de Almachtige. Dat geloven we, daaruit leven we en zo gaan we vol vertrouwen de toekomst in onder Zijn beschermende armen. Jezus Christus, de heerser over de vorsten van de aarde. Hij heeft ons lief en heeft ons van onze zonden bevrijd en Hij komt terug. We verwachten Hem en zien uit naar Zijn komst.