Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 26 juni 

Ds. J. (Joram) Oudshoorn heeft stilgestaan bij Romeinen 8. Een prachtig hoofdstuk waarin de kern van het Evangelie wordt samengevat. Het is ook heel realistisch: Er is veel lijden in de wereld, de schepping zucht en wij zuchten ook. Tegelijk wacht een prachtige toekomst. Wat betekent deze boodschap voor ons als wij leven door de Geest? Van belang is dat we beseffen dat onze identiteit anders is geworden door de Heilige Geest (vs. 12-17). We leven uit de Hoop; de Geest als garantie voor de toekomst (vs. 18-25). En de Geest laat ons bidden en helpt in onze zwakheid (vs. 26-27). Met dit besef staan we anders in het leven en dragen het beeld van Christus uit. Doet u mee?