Leren en ontmoeten

Terugblik praisedienst 3 juli

We hebben met elkaar gezongen over het thema: “Want bij U is het leven”. Het was mooi om de toelichting op de zelfgekozen liederen te horen van de eigen gemeenteleden. De boodschap van een lied kan een markeerpunt in het geloofsleven zijn en dan is het goed om dat met elkaar te delen. De Bron van ons leven is Christus. Hij geeft Zijn liefde en genade en stort dat over ons uit als een fontein. Vandaar onze naam!