Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 14 augustus

Ds. Leendert Jan van Lingen heeft met ons nagedacht over het thema: Waar vind ik rust? Veel mensen zijn op zoek naar rust en denken dat te vinden in de vakantieperiode. De boog kan immers niet altijd strak gespannen staan. Het is mooi dat de Bijbel daar ook over spreekt. In Hebreeën 4 wordt gesproken over de belofte om in te gaan in de rust van God. Daar wordt een plaats/een ruimte mee bedoeld. Eigenlijk al tijdens ons leven. Blijkbaar is het te vinden en daar roept de schrijver van deze brief ons ook toe op. Laten we alles op alles zetten om binnen te gaan in die rust en laten we elkaar daartoe aansporen. Tegelijk wordt er gesproken over de eeuwige rust. De Hogepriester wordt ons aangeboden, Jezus Christus, die ons, iedere keer als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade schenkt. Geweldig om iedere keer te horen over Hem. Tienduizend redenen tot dankbaarheid!