Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 21 augustus

Ds. Peter de Koning behandelde het thema “geestelijke strijd” naar aanleiding van de geschiedenis van David en Goliath in 1 Samuel 17. David gaat de strijd aan. Hij had ook weg kunnen rennen of zich afzijdig houden. Toch deed hij dat niet. Hij gaf zelfs van tevoren aan: “Vandaag zal de Heer je aan mij uitleveren”. De les voor ons is dat we leren wie de vijand is en vervolgens ook de strijd aangaan. Dat kan in jezelf (verslaving) of daarbuiten (bv. strijd). In Efeze 6 vs. 10-13 staat dat we kracht zoeken in de Heer, in de kracht van zijn macht.