Algemeen

Afscheid Jan Boer

Onze gemeenteadviseur Jan Boer heeft tijdens de kerkenraadscommissievergadering op 31 augustus afscheid genomen als adviseur van De Fontein. De PKN had zeventig gemeenteadviseurs in dienst die de Protestantse Kerk ondersteunen bij beheerszaken, maar ook bij diaconale, missionaire of andersoortige projecten. Door gewijzigd beleid heeft de PKN besloten dat deze adviseurs niet langer in dienst kunnen blijven van de PKN. Dit betekent dat per 1 september Jan zelfstandig verder gaat en afscheid moet nemen als adviseur van De Fontein. Dat vinden we jammer. Jan is vanaf de eerste besprekingen in de Algemene Kerkenraad over de totstandkoming van De Fontein tot nu toe betrokken geweest bij het proces. We hebben tijdens de vergadering Jan hartelijk bedankt voor zijn inzet en hem van harte Gods zegen toegewenst.