Algemeen

Gespreksronden met wijkkerkenraden

In juni hebben we contact gelegd met alle wijkkerkenraden en gevraagd om een kennismakingsbezoek. Inmiddels is het eerste gesprek geweest met wijkgemeente Noordoost. Enkele andere wijkgemeenten hebben ook al belangstelling getoond en daar worden of zijn afspraken mee gemaakt. De gesprekken tot nu toe zijn zeer positief geweest en we hopen de komende maanden ook de andere wijkkerkenraden te ontmoeten. Het is de wens van de kerkenraadscommissie om waar mogelijk samen te werken met andere wijkgemeenten, maar ook met gemeenten buiten de PKN. Samen staan we immers voor de taak om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen en te bouwen aan de Kerk van Christus. Wat is er mooier om dat te doen samen met broeders en zusters van deze Kerk.