Algemeen

Inventarisatie catechese

Ds. Arjan Plaisier wil graag in oktober starten met catechese. De kerkenraadscommissie wil graag weten wie van de jongeren of jong volwassenen catechese willen volgen. Het is de bedoeling om in eerste instantie te starten met twee groepen:

  1. Jongeren op het middelbaar onderwijs (12-18)
  2. Jong volwassenen (vanaf 18)

Ouders, graag horen we wie uit uw gezin voor catechese in aanmerking komt/komen? Jongelui en jong volwassen, jullie kunnen ook zelf aanmelden via secretariaat@defonteinapeldoorn.nl of je naam noteren op een lijst die zondags bij het mededelingenbord ligt. Harmen van Wijnen namens de Beraadsgroep Catechese van de Protestantse Kerk in Nederland schrijft over catechese: “Catechese verzorgen is een kerkordelijke taak van iedere gemeente. De kerk vindt het belangrijk dat er catechese gegeven wordt. Je zou kunnen vragen: waarom is catechese dan zo belangrijk? Het antwoord is simpel: omdat een gemeente waarin niet meer wordt geleerd, eigenlijk geen gemeente meer is. Jezus’ eerste volgelingen werden niet voor niets ook ‘leerlingen’ genoemd. Door naar Jezus te kijken, te zien wat Hij deed en te ervaren wat dat betekende voor andere mensen en voor het samenleven, leerden zij wie God is en wie Hij voor ons mensen wil zijn. Dat doet de gemeente van Jezus Christus tot op de dag van vandaag, eigenlijk als vanzelf. Over God en Jezus Christus raken mensen maar niet uitgepraat. Steeds weer hebben mensen nieuwe ervaringen met God en ontdekken zij in Jezus Christus hoe zij vandaag in Gods Naam mens mogen zijn. Zo volgen wij Jezus. Daarbij worden wij gedragen door de heilige Geest. Zij geeft ons het geschenk van het ‘verstaan’. De catechese wil deze praktijk ondersteunen en dat gebeurt onder meer in de begeleiding van kinderen en jongeren.”