Overig

Van hart tot hart

Mensen die geloofsverhalen delen, verbinden zich met elkaar. Waardevol, vindt stichting Geloofsgesprekken. In 2010 vond in Dordrecht een Nationale Synode plaats, waar christenen uit verschillende kerken bijeen kwamen om gehoor te geven aan de oproep om zich in te zetten voor eenheid. In de wandelgangen vonden heel wat geloofsgesprekken plaats: van hart tot hart, elkaar herkennend in het verlangen om schouder aan schouder te staan om de boodschap van het Evangelie door te geven.

Dit soort geloofsgesprekken zijn bijzonder en van grote waarde. Daarom nam een aantal mensen het initiatief om deze gesprekken blijvend te stimuleren. Daarvoor hebben zij de stichting Geloofsgesprekken opgericht. Deze stichting wil op minimaal 50 plaatsen in Nederland opnieuw geloofsgesprekken gaan voeren: gesprekken met een persoonlijke insteek in plaats van een theologische. Door geloofsverhalen te delen, verbinden mensen zich met elkaar. Lees meer over stichting Geloofsgesprekken op www.geloofsgesprekken.nl

De stichting is op zoek naar zowel mensen die deze gesprekken willen organiseren en leiden, als mensen die aan zulke gesprekken willen meedoen. De eerste introductiebijeenkomst wordt gehouden op zaterdag 24 september 2016 in Amersfoort.  Om de gesprekken te faciliteren is er een website in het leven geroepen waar informatie te vinden is over de locaties van de gespreksgroepen. Ook is daar een handleiding te vinden hoe je zulke gesprekken kunt voeren. Meer over het meedoen aan geloofsgesprekken: www.geloofingesprek.nl

De stichting heeft in samenwerking met de Evangelische Omroep en V.O.F. Vindingrijk ook het Geloof en een Hoop Liefde Spel ontworpen. In dit spel kun je op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan over levens- en geloofservaringen. Dit spel is te bestellen via shop.eo.nl/geloof-en-een-hoop-liefde-spel/nl/product/1987. Datum: 24 september 2016. Tijd: 9:30 – 12:30. Plaats: Immanuëlgemeente, Kraanvogelstraat 1, Amersfoort.