Leren en ontmoeten

Start nieuw seizoen groeigroepen

Na een lange periode van rust willen wij elkaar weer ontmoeten in de groeigroepen; dit in de week van 25 september. Het is goed om met elkaar te spreken rondom het Evangelie en met elkaar mee te leven.

Zoals de meesten wel weten komen we twee wekelijks bij elkaar bij een van de leden thuis; we hebben voor de avonden als leidraad het boekje “Leven in het koninkrijk”, de zaligsprekingen. De avonden zijn op zondag, dinsdag en woensdag. Er zijn dus diverse mogelijkheden.

We nodigen bij deze ook u die het afgelopen jaar (nog) niet meedeed, van harte uit.

U kunt vragen stellen/ u opgeven voor de:

  • zondagavondgroep bij Martijn Bouwheer, 055-5431516
  • dinsdagavondgroep bij Dries Bartelink, 055-7851643/06-37554554
  • woensdagavondgroep bij Jan van Deutekom 055-5226563/06-33187083