Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 11 september

Ds. G. (Gerard) Kansen uit Hilversum sprak met ons over het volgen van Jezus. Dat is niet vrijblijvend. Kijk maar naar Stefanus, de eerste lijdende getuige. Na hem zijn er nog velen gevolgd, zoals de Franse priester die deze zomer in zijn eigen kerk werd vermoord.

Stefanus was vol van Gods genade en van de Geest. Daardoor verrichtte hij grote wonderen onder het volk. Dat wekte wrevel bij een deel van de Joden en bij leden van de synagoge. Hij zou Mozes en God lasteren en daarom moest hij gedood worden. Stefanus richtte zijn ogen op naar de hemel en zag Jezus, staande aan de rechterhand van God. Zo kon hij sterven en zijn leven leggen in Gods hand. Dat geldt ook voor ons, als we weten dat we geborgen zijn bij Hem. Dan hebben we geen bewapende soldaten nodig om ons te beschermen.

Dit verhaal laat ook zien dat door vervolging het aantal gelovigen groeit. Dat zien we om ons heen in Azië, in Afrika en in het Midden-Oosten. Gods werk gaat door.