Archief

Gemeenteavond 10 oktober

Iedereen is hartelijk welkom op 10 oktober 19.30 uur in het Kristal om nader kennis te maken met Arjan Plaisier en zijn vrouw Manna. Dat doen we plenair (in de grote groep). Het is goed om elkaar beter te leren kennen, zowel in de privésfeer als op geestelijk niveau. Tijdens het tweede deel van de avond gaan we in op de verdere vormgeving van het Avondmaal. De afgelopen periode hebben we vier keer op verschillende manieren het Avondmaal gevierd en deze week hebben we in de kerkenraadscommissie geëvalueerd. We willen hierover graag met u in gesprek. De avond sluiten we af om 21.30 uur.