Algemeen

Gemeenteavond over het Avondmaal

Tijdens de gemeenteavond op maandagavond 10 oktober 2016 is na de pauze gesproken over het Heilig Avondmaal. De kerkenraadscommissie heeft indertijd afgesproken dat we het Avondmaal drie keer zouden vieren en daarna als gemeente evalueren. Inmiddels hebben we vier vieringen gehad en twee vormen uitgeprobeerd.

De beide eerste keren hebben we gekozen voor een lopende viering. De eerste keer was erg rommelig. Naar aanleiding hiervan is er een aantal suggesties gedaan (zoals niet staan totdat je naar voren loopt, muziek, twee bekers voor de wijn i.p.v. maar een, het brood over de kleine borden verdelen en de voorraad op het grote bord laten liggen). De tweede keer verliep daardoor een stuk rustiger. Nieuw was dat er naast de zegening de mogelijk was een zalving te ontvangen. De eerste keer zegende de voorganger, de tweede keer een lid van de kerkenraadscommissie.

Vervolgens hebben we het Avondmaal twee keer in een kring gevierd. De eerste keer liep dat geordender dan de tweede keer. Mogelijk dat er de tweede keer meer mensen mee deden. Daarom hebben de mensen die achter een pilaar stonden, nauwelijks zicht op de anderen. Onduidelijk was wie er eventueel een zegen zouden ontvangen. Het elkaar brood geven was niet voor iedereen even duidelijk. Minstens twee keer is het Avondmaal ook thuis bij een ziek gemeentelid gevierd.

Chiel benadrukte tijdens de gemeenteavond dat we als gemeente op trektocht zijn. Daarom is het van belang de gemeente te horen over de ervaring met het Avondmaal. In alle gevallen duurden de Avondmaalsdienst tot kwart voor 12. Signalen vanuit de oppas waren dat het wel erg lang duurde.

De meeste aanwezigen hebben de voorkeur om het Avondmaal in de kring te vieren. Het gemeenschappelijke wordt dan veel sterker ervaren. Het vieren door naar voren te lopen en daar het brood en de wijn te ontvangen, is ook een mooie vorm. Rond de tafel of in rijen heeft niet de voorkeur omdat het gezamenlijk vieren dan minder sterk wordt ervaren. Bij het vieren in de kring is het van belang dat het Avondmaal wel ordelijk verloopt. Ook zal voortaan eerder worden gecommuniceerd in de digitale nieuwsbrief en het kerkblad Perspectief dat er een Avondmaalsdienst wordt gehouden.

Vanuit de gemeente wordt wel benadrukt ons nu nog niet vast te leggen op een vorm. Ook werd geopperd om tijdens de avondbijeenkomst een extra Avondmaalsbediening te organiseren, zodat mensen die ‘s morgens niet kunnen in ieder geval ‘s avonds aan kunnen gaan. Er is ook gevraagd om het onderwijs aan de kinderen weer op te pakken. Onze predikant ds. Arjan Plaisier zal gevraagd worden om daar een rol in te spelen.

Een vraag die nog openstaat is hoe vaak we het Avondmaal jaarlijks willen vieren. De suggesties vanuit de gemeente variëren tussen 4 tot 12 keer per jaar. Daar zullen we als kerkenraadscommissie verder over nadenken.