Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 9 oktober

Jan Minderhoud sprak met ons over een actueel thema: Hoop voor … Jihadisten. Dit naar aanleiding van de bekering van de christenvervolger Saulus. Hij bedoelde het goed, was godsdienstig tot en met. En toch … hij vervolgde mensen van die Weg en gooide hen in de gevangenis. Nu was hij op weg naar Damascus, in Syrië. De jonge Saulus was erbij geweest toen Stefanus gestenigd werd. Stefanus zag Jezus in de hemel, staande aan de rechterhand van God. Normaal gesproken zit Jezus, maar als een martelaar sterft, dan staat Hij. Saul wordt geroepen om de naam van God uit te dragen. Dan is er hoop voor Syriëgangers, dictators en ook voor ons. Wat kunnen wij leren van deze geschiedenis en nu doen? Wij kunnen een Ananias zijn. God spreekt eerst tot Paulus en daarna tot Ananias. God spreekt vaak stereo. Ananias is een gewone leerling van Jezus, geen apostel. Hij geeft gehoor aan de roepstem van God en is beschikbaar. God spreekt door vele manieren. Ons gebed voor Jihadisten blijft nodig. Bid ook voor je lastige collega of je lastige buurman en geloof dat God kan redden.