Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 16 oktober

Nelleke van Wettum heeft met ons gesproken over: De stem van God leren verstaan/profetie. In de bijbel staan verschillende passages waarin gesproken wordt over profetie, maar komt het vandaag de dag nog wel voor? Jazeker. Gods Geest kan spreken door beelden die Hij doorgeeft. Het is mooi om deze beelden met elkaar te delen en te kijken voor wie ze zijn bedoeld en wat ze te betekenen hebben. Tegelijk is het een teer onderwerp, want Gods Geest spreekt tot bepaalde mensen persoonlijk met een boodschap die in het algemeen voor anderen bestemd is. De boodschap is opbouwend en gericht op God. Het is daarom belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze gave van de Geest.