Leren en ontmoeten

Terugblik doopdienst 23 oktober

In deze dienst, geleid door ds. Arjan Plaisier, zijn Sem Poelma en Pim Brouwer gedoopt. Wat bijzonder om als gemeente om hen heen te staan. We zien dat God, nog voordat ze zelf ook maar iets gepresteerd hebben, Zich aan hen wil verbinden. Lukas 18: 8 – 17 geeft daarvan 2 voorbeelden: een tollenaar achterin de tempel en vervolgens kinderen die bij Jezus gebracht worden. Beide keren geven doorgewinterde kerkmensen het verkeerde voorbeeld; ze zijn met zichzelf bezig en stellen zichzelf centraal. God zoekt juist het verlorene op en het wonder is: je hoeft er zelf niets voor te doen. Kom in de ruimte van God, in de kerk. Wie weet, gebeurt er wel een wonder! In de Bijbel staat het zo: “Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden … en uiteindelijk ging de zondaar naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God”.