Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 30 oktober

Ds. P. (Peter) Schormans heeft naar aanleiding van Matteüs 18: 15 – 22 gesproken over het thema “Vergeving”. Hoe vaak kun je eigenlijk vergeven? 7 Keer  vergeven is toch wel de menselijke grens. Jezus gaat nog verder: 70 x 7 maal. Als God ons vergeeft, dan ziet Hij ons niet anders dan Christus zelf. Bij mensen hoor je vaak: “Vergeven kan ik je wel, vergeten nooit”. Maar dat is geen vergeven, dat is nadragen. Vergeven van de ene persoon, staat in relatie tot het vergeven van elkaar. We worden opgeroepen om elkaar te vergeven. Tegelijkertijd is God geen “lieverdje”. Hij heeft vijanden, Hij doet recht en Hij zal vergelden, want de slachtoffers doen er toe. En nu zegt Jezus in dit Bijbelgedeelte: Vergeef elkaar (te beginnen in de gemeente). Vergeven kan een moeilijk proces van jaren zijn omdat de pijn en gekwetstheid te groot is. Als er oprecht schuld beleden en vergeven is, is de kerk de enige plaats waar je helemaal opnieuw kunt beginnen. Welkom in de gemeente van Christus.