Algemeen

Pastorale zorg De Fontein

Het is als geloofsgemeenschap van groot belang om naar elkaar om te zien en lief en leed te delen. Het kan zijn dat u een pastoraal gesprek wilt hebben. Dan kunt u dat doorgeven aan Nelleke van Wettum en Dries Bartelink via pastoraat@defonteinapeldoorn.nl. We vragen om als gemeente oog en hart te hebben voor elkaar. Als u hoort dat anderen pastorale hulp willen hebben, dan horen we dat graag. Het kan namelijk gebeuren dat mensen dit zelf niet durven te vragen. Geef ook even door als u voor kortere of langere tijd niet aanwezig kunt zijn tijdens de diensten, maar toch pastorale betrokkenheid wenst.