Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 6 november

We hebben nagedacht over onze liturgie. Waarom komen bepaalde onderdelen steeds weer terug in de dienst? Wat is de kern van de liturgie? Het is een beweging van God naar ons en omgekeerd. Ook hebben we gesproken over de afgelopen periode. Hoe vindt u de afwisseling tijdens de diensten, de liedkeuze, de betrokkenheid van kinderen, het bidden van het Onze Vader etc. De grote lijn is toch wel dat we in de diensten een ontmoeting met God centraal stellen. De liturgie kan daaraan bijdragen door middel van het openen van de Bijbel, het bidden en het zingen. En daarbij stellen we variatie in de diensten op prijs.