Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 6 november

Ds. A. (Arjan) Plaisier heeft met ons gesproken over het thema: “Vandaag is de vrede heel dichtbij”. We lazen Lukas 18 en 19 waarin beschreven wordt dat Jezus verschillende plaatsen aan doet. Hij gaat onder meer naar Jericho en Jeruzalem. En dan gebeurt er wat. Als Jezus langs komt, ontstaat er beweging, komt er leven of wenden mensen hun hoofden af. Wat is onze reactie als Hij bij ons aanklopt? We hebben ook gehoord dat het kenmerkende van het christendom is dat Jezus huilt (hij is bewogen over de inwoners van Jeruzalem en ook over ons). Boeddha lacht en Mohammed trekt het zwaard. Waar zou u/jij troost zoeken als het leven tegen zit?