Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 13 november

Ds. A. (Arjan) Plaisier heeft tijdens de dienst, aan de hand van 5 kaartjes, stil gestaan bij het thema: “Ik geloof in de opstanding van het lichaam”. Kan dat eigenlijk wel, dat doden opstaan? Laat je door Jezus meenemen in een grotere wereld, in een wereld van wonderen. Jezus sprak in Lukas 20: 27 – 38 met Sadduceën. Zij waren rijk en hadden in hun leven alles al. Dan heb je God niet meer nodig. Rijkdom kan gevaarlijk zijn omdat het je verlangen beperkt tot deze wereld. De mensen die alles kwijtgeraakt zijn, zien uit naar een rijke God. Hoe ziet het leven eruit in het hiernamaals? Het zal meer zijn dan wij denken, we hoeven niet meer te leven met gemis. Alles wordt overstraald door het licht van Gods aanwezigheid. Je zult je geliefden en je vijanden herkennen, maar dan badend in het licht van God. God betekent de eeuwigheid en de eeuwigheid betekent God. God koppelt Zijn naam aan mensen en daarom zullen zij altijd voor God blijven. Leven met God vraagt om de eeuwigheid. Een druppel God in ons leven is voldoende om te beseffen dat dit voor eeuwig en altijd is. Wie wordt waardig bevonden om deel te hebben aan het rijk van de opstanding? Daarvoor is nodig dat je in dit leven het “Ja” van God gehoord hebt. We moeten het alleen van Hem hebben.