Leren en ontmoeten

Terugblik Avondmaalsdienst 20 november

Als gemeente hebben we met elkaar het Heilig Avondmaal gevierd. Daarbij hebben we nagedacht over het thema: “Dit is mijn lichaam”. Jezus is ook een lichaam. Een geest is mooi en spreekt wijze woorden, maar op een bepaald moment komen woorden tot zwijgen en dan geeft Jezus Zichzelf. Het Woord is vlees geworden. Daaruit volgt: Neem en eet. We hoeven dat alleen maar te aanvaarden, te eten en te drinken. Dit is Mijn lichaam. Als Jezus Zijn lichaam gegeven heeft, dan vraagt Hij vandaag van mij om mijn lichaam te geven. Wij zijn met elkaar het lichaam van Christus. Als Avondmaal gevierd wordt, wordt dat duidelijk.