Leren en ontmoeten

Terugblik Derde Adventszondag 11 december

Prof. B.J.G. (Bernhard) Reitsma stond in zijn preek stil bij Jozef, die in Matteüs 1: 19 “rechtvaardige” genoemd wordt. Hij spreekt nergens in het evangelie, en toch een rechtvaardige. Rechtvaardig is diegene die een rechtvaardige volgens het Oude Testament is, die zich houdt aan de afspraken van God en zijn volk. Hij dient God met heel zijn hart. Hij is een trouwe verbondspartner. Het geslachtsregister in Matteüs start met Abraham, daarna David en vervolgens Jezus. Maar, tussendoor wordt de ballingschap vermeld. Israël is nog steeds niet verlost, de Romeinen overheersen het volk. De grote beloften van bevrijding en redding zijn nog niet vervuld. De verlossing moet nog komen, maar komt in Jezus Christus. Jozef de rechtvaardige ziet uit naar deze verlossing. Dat Jozef rechtvaardig is, blijkt op het moment dat zijn leven op z’n kop gaat. Hoe? Bekijk onderstaande video: