Algemeen

Oudejaarsgift

Mocht u/jij het budget voor giften nog niet opgemaakt hebben of alsnog behoefte hebben onze geloofsgemeenschap met een extra gift te verblijden, dan zien wij deze graag tegemoet op rekening NL81 FVLB 0225 4271 41 t.n.v. PGA De Fontein. Medio januari geven we weer een overzicht over de financiële stand van zaken en kunnen we de balans opmaken. Dat gaan we in 2017 met een zekere regelmaat doen.