Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 8 januari 

Ds. Hans Eschbach heeft met ons nagedacht over het thema: van oud naar nieuw. In de dienst lazen we Matteüs 2: 13-23, waarin beschreven wordt dat Jozef, Maria en het kindje Jezus vluchten naar Egypte. In dit gedeelte staat tot drie maal toe: “Zo ging in vervulling”. Dat wat gebeurde, was al eeuwen tevoren voorzegd door David in een Psalm  (ongeveer 1.000 jaar voor de geboorte van Christus) en door Micha en Jesaja. Daaruit is op te maken dat de Bijbel en de God van de Bijbel betrouwbaar is. En weet u hoeveel christenen per dag tot geloof komen? Wel 80.000. Dat is precies de reden waarom de terugkeer van Christus nog niet heeft plaatsgevonden. God heeft onze redding op het oog. Hoe groot is Hij!