Leren en ontmoeten

Terugblik avondbijeenkomst 15 januari

We hebben met elkaar nagedacht over 500 jaar Reformatie. De inleiding van ds. Arjan Plaisier sloot goed aan bij de vertoning van de film “Storm” waar we met een groot deel van de gemeente op vrijdagavond 13 januari geweest zijn.

We hebben ongeveer 1.000 jaar een geestelijke en organisatorische eenheid gehad als kerk; de katholieke kerk. Maar, 500 jaar geleden is deze kerk gescheurd. De kern van de Reformatie heeft alles te maken met God. Luther snakte naar een direct woord van God om Hem in Zijn radicaliteit te horen. En daar hoorde geen heilsbemiddelend orgaan tussen te staan.

De reformatoren wilden een hervorming van binnenuit. Dat is helaas niet gelukt. En nu? We hebben de eenheid te vaak verkwanseld. Wordt het tijd om deze eenheid weer te zoeken en ons tot Christus te bekeren? Misschien gaan we het zelf nog meemaken. Niets is immers onmogelijk.