Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 15 januari

Proponent mw. Gera den Dikken uit Wageningen heeft met ons gesproken over het thema: “Open de ogen van mijn hart”. Paulus bidt in Efeziërs 1: 15 – 23 dit prachtige gebed voor de jonge gelovigen in de gemeentes rondom Efeze. Zijn verlangen is dat ze meer gaan zien en dat de ogen van hun hart verlicht zullen worden. Door de Geest krijgen ze meer zicht op wie God is en zullen ze God beter leren kennen. Het is als een verrekijker waarmee een stip aan de horizon plotseling een schip wordt met mensen aan boord. Zo kunnen ook wij God beter en dieper leren kennen. Dan zien we Zijn overweldigende macht en kracht en weten ons daarin geborgen.