Leren en ontmoeten

Terugblik Avondmaalsdienst 22 januari

Als gemeente hebben we het Heilig Avondmaal gevierd. Ds. Arjan Plaisier stond stil bij Matteüs 4: 12 – 22 waarin beschreven wordt dat Jezus langs het water liep en daar Zijn discipelen riep. Opvallend is dat Jezus in Kafarnaüm ging wonen, een redelijk achtergesteld gebied. Hij woonde midden tussen Zijn volk en werd één van hen. Ook verkondigt Hij een scherpe boodschap: “Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij”. Het is dus nodig voor de mensen om zich om te keren en zich te richten op God. En als Hij Zijn discipelen roept, dan komen ze. Ze laten alles achter en volgen Hem. Zouden wij dat ook doen? Het was goed om met elkaar het avondmaal te vieren. Jezus komt tot ons in brood en in wijn. Neem, eet, dit is Mijn lichaam. Neem, drink, dit is Mijn bloed. Doe dit tot Mijn gedachtenis.