Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 5 februari

Ds. Bert Faassen sprak met ons over: “Kinderen van het Licht”. In Matteüs 5: 13-16 staat: “Jullie zijn het licht in de wereld”. Wat stralen we uit, persoonlijk en als gemeente? Het licht komt van Christus, Die het Licht van de wereld is. Wij mogen het licht ontvangen. Daarom hebben we in de kerk ook een Paaskaars en daarmee wordt de doopkaars uitgestoken. Dat roept ons op om licht te verspreiden.