Leren en ontmoeten

Terugblik Praise-avond 5 februari 

Peter van Essen had een prachtig programma samengesteld, met als thema: “Eén ding verlang ik”. Centraal stond lofprijzing en aanbidding. En dat hebben we gedaan omdat onze God het waard is. We zongen onder meer: Groot is Hij en Our God is an awesome God. Het is geweldig om zoveel muzikaliteit in de gemeente te hebben. Niet alleen voor onszelf, maar juist ten dienste van de gemeente en tot eer van Gods naam.