Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 12 februari 

Ds. Arjan Plaisier sprak met ons over Matteüs 5: 17 en 27 – 46 met als thema: “Volmaakt zijn zoals de hemelse Vader”. De Zaligsprekingen bevat mooie stukken, maar halverwege de Bergrede (het gedeelte dat voor ons ligt) dreigen we af te haken. Is het allemaal niet te hoog gegrepen?  Je krijgt een klap op je linkerwang en je moet de rechterwang toekeren. Of: je onderkleed (in de rechtspraak) wordt je afgenomen, geef dan ook je bovenkleed. Is dit niet voor slappelingen? Nee, Jezus maakt ons iets anders duidelijk. Je slaat niet terug, je haalt ook je schouders niet op, maar je keert je andere wang toe. Niet als slachtoffer, maar je gaat actief in je kracht staan. De nieuwe bron van leven is niet wat de wereld je aandoet, maar je tapt uit een ander vaatje (De Bron van het Leven).