Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 19 februari 

We hebben nagedacht over het “Onze Vader”. Ds. Arjan Plaisier had als thema voor de verkondiging gekozen voor: “Bidden volgens Jezus”. Het begint met het uitspreken van de woorden: “Mijn Vader in de hemel”. Bidden is een daad van verzet en dan wordt God voor jou werkelijkheid. Hij is mijn Vader en ik mag Zijn kind zijn. Daarna gaat het gebed verder: na de Naam van God gaat het om het rijk van God. Belangrijk is dat de Naam van God gaat oplichten in mijn leven (Uw Naam worde geheiligd). Je gaat bidden en dan word je ingeschakeld. Het is een heel gevecht, want we zijn van nature heidenen. Ga je zelf al steeds meer op God lijken?