Leren en ontmoeten

Terugblik ochtenddienst 26 februari

Ds. Joram Oudshoorn heeft gesproken over het thema: “Zorgen en zekerheden – Kijken met de bril van Jezus”. In Matteüs 6: 19-34 en Filippenzen 4: 4-9 worden we opgeroepen om eerst het koninkrijk van God te zoeken, in plaats van je heil te zoeken bij materiële zekerheden. Cruciaal is dat we verbonden zijn met de Vader, altijd en overal. Dat is de sleutel.

Dienst opnieuw bekijken?